konstrukciniai elementai

Tipiniai namo kontrukcijų brėžiniai

1 pav. Namo išorinės sienos sujungimas su vidine siena
1 pav. Namo išorinės sienos sujungimas su vidine siena
2 pav. Namo nešančiosios pertvarinės sienos konstrukcija
2 pav. Namo nešančiosios pertvarinės sienos konstrukcija